Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

​"Hjembæk Efterskole er en efterskole

-for unge med læse- stavevanskeligheder og ordblindhed"​

Dansk

Formål:

Danskundervisningen skal bidrage til den overordnede målsætning for skolens
virke. Specifikt skal undervisningen støtte elevernes fortsatte læse- og
staveindlæring, samt give dem kendskab til egen verden og det samfund de er en
del af. Eleverne skal trænes i, at udtrykke sig såvel skriftligt som mundtligt
gennem virkelighedsnær, konkret og emnerelateret undervisning.


Indhold:

Undervisningen i dansk tager udgangspunkt i den enkeltes faglige
forudsætning, der udredes i starten af skoleåret. ved læse- og staveprøver.

Undervisningen tilrettelægges som en vekslen mellem kurser (stave, læse) og
emne/projekt forløb, hvor arbejdsformen også naturligt veksler mellem
individuelt arbejde og gruppearbejde.

Skriftligt dansk:

Især i det daglige logbogsarbejde bliver det skriftlige udtryk trænet og
øvet.
To gange årligt udgives et skoleblad, udarbejdet i samarbejdet mellem
holdene.
Dagsorden/referat fra elevrådsmøder/bogrupper, indgår som en
funktionel del af undervisningen.

Litteraturundervisningen foregår ved en kombination mellem lærerens oplæsning
og elevernes egen læsning af enkelte kapitler. Derved skabes den fælles
platform, hvorfra der kan arbejdes videre med bogens temaer.

Skønlitteratur indgår som en hovedbestanddel af læsekurserne.

I emne/projektforløbene lægges hovedvægten på faglitteratur.
Informationssøgning er her meget vigtigt og mulighederne for elevernes
medinddrages i planlægningen af undervisningen og deres deraf følgende
ansvarsfølelse er optimal.

Computerne bruges i danskundervisningen til forskellige staveprogrammer,
tekstbehandling og informationssøgning.

En del af dansktimerne er fællestimer, hvor der fremlægges, diskuteres
aktuelle begivenheder fra TV-avisen, fællessang og oplæsning af digte, noveller
og romaner.

Seneste nyheder​

​Hjembæk Efterskole

På facebook

Se mere >>

Uddannelsesparathed
​Skoletrivsel og motivation

Læs mere >>

Kontaktoplysninger

Hjembæk Efterskole
Bakkedraget 22
Hjembæk
4450 Jyderup


Telefon:
5926 0201​ / 2337 1297

Send e-mail her >>​

CVR: 25824237
P-nummer: 1008182414