Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Dansk

Formål:

Danskundervisningen skal bidrage til den overordnede målsætning for skolens
virke. Specifikt skal undervisningen støtte elevernes fortsatte læse- og
staveindlæring, samt give dem kendskab til egen verden og det samfund de er en
del af. Eleverne skal trænes i, at udtrykke sig såvel skriftligt som mundtligt
gennem virkelighedsnær, konkret og emnerelateret undervisning.


Indhold:

Undervisningen i dansk tager udgangspunkt i den enkeltes faglige
forudsætning, der udredes i starten af skoleåret. ved læse- og staveprøver.

Undervisningen tilrettelægges som en vekslen mellem kurser (stave, læse) og
emne/projekt forløb, hvor arbejdsformen også naturligt veksler mellem
individuelt arbejde og gruppearbejde.

Skriftligt dansk:

Især i det daglige logbogsarbejde bliver det skriftlige udtryk trænet og
øvet.
To gange årligt udgives et skoleblad, udarbejdet i samarbejdet mellem
holdene.
Dagsorden/referat fra elevrådsmøder/bogrupper, indgår som en
funktionel del af undervisningen.

Litteraturundervisningen foregår ved en kombination mellem lærerens oplæsning
og elevernes egen læsning af enkelte kapitler. Derved skabes den fælles
platform, hvorfra der kan arbejdes videre med bogens temaer.

Skønlitteratur indgår som en hovedbestanddel af læsekurserne.

I emne/projektforløbene lægges hovedvægten på faglitteratur.
Informationssøgning er her meget vigtigt og mulighederne for elevernes
medinddrages i planlægningen af undervisningen og deres deraf følgende
ansvarsfølelse er optimal.

Computerne bruges i danskundervisningen til forskellige staveprogrammer,
tekstbehandling og informationssøgning.

En del af dansktimerne er fællestimer, hvor der fremlægges, diskuteres
aktuelle begivenheder fra TV-avisen, fællessang og oplæsning af digte, noveller
og romaner.

​Hold dig opdateret på vores Facebook​

Åbningstider​

Mandag:​

08.15 – 10.30

11.00 – 12.00

Tirsdag og Onsdag:

08.15 – 10.30

11.00 – 13.00​

Torsdag:

08.15 - 10.30

11.00 - 13.00

Fredag:​

08.15 – 10.30

11.00 – 12.00

Alle dage kl. 16.30 - 23.00 omstilles til vagttelefon.

Der kan også i dette tidsrum ringes direkte til vagttelefon på mobil: 2337 1297​

Lidt om os

Hjembæk Efterskole er en efterskole

for unge med læse- stavevanskeligheder og ordblindhed 

Vi har fokus på håndværk og praktiske fag, samt et fokus på tryghed hos den enkelte elev.

​Læs mere om vores værdigrundlag

Kontakt os

Hjembæk Efterskole

Bakkedraget 22, Hjembæk
​4​450 Jyderup

​CVR: 25824237

EAN: 5790 002 725 951

Telefon: 5926 0201 eller 2337 1297

E-mail: hjembaek@hjembaekefterskole.dk

Sikker post: Sendes til digital postkasse via

cvr 25824237