Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Selvevaluering

Selvevaluering - Januar 2023

Følgende afsnit fra skolens værdigrundlag er indføjet i skolens vedtægter og godkendt af
undervisningsministeriet.

 

Værdigrundlag

”Hjembæk Efterskole bygger på en tro på elevernes lyst til at virke, lyst til at opdage og lyst til
at lære. En tro på at eleven kan opleve glæden ved fællesskab, glæden ved at
udvikle sig, glæden ved at lære. Med dette som udgangspunkt har vi en tro på, at
HE kan stimulere elevernes identitetsfølelse og styrke deres oplevelse af
selvværd.
Hjembæk Efterskole sætter den enkelte elevs udvikling i centrum for skolens virke. Vi tager
udgangspunkt i den enkelte elevs situation for – sammen med eleven – at  påbegynde en udviklingsproces, som i lige høj grad sigter mod faglig, social, fysisk og kreativ kvalificering. ”

 

------

 

Ovenstående to afsnit står fint i mål
med, at vi har indledt med at tilbyde fp10 dansk, matematik og engelsk og fp9 i dansk og matematik.  
Hvordan oplever vi følgende afsnit i værdigrundlaget i vores dagligdag, både på fp9 og 10 og ikke fp
hold?

 

”Undervisningen sigter
først og fremmest mod at kompensere elevernes boglige handicap. Læse- og
skrivetræning står derfor centralt i skemaet, ligesom der gives fornøden plads
til kreativ og kropslig udfoldelse.”

 

Drøftelse:

Sammenskrivning af skolens Selvevaluering 2023:

Drøftelse af fuldprøvepakke i FP9

Forslag til hvordan vi praktisk imødekommer opgaven med en fuldprøvepakke, såfremt ordningen ikke bliver permanent?

Undervisningsministeriet har lagt op til, at hvis det ikke er en permanent ordning, skal eleverne op i alle fagene.

Den nuværende skemastruktur vil skulle ændres, og undervisningsdagene vil blive længere. Fag, som linjefag og valgfag, vil umiddelbart ikke bliver fjernet, men vil blive berørt.

Forslag om, at vi bliver en skole, der kun fører til prøver i 10. kl., men det vil betyde, at vi bliver en konkurrent til de andre ordblindeskoler, hvilket vi ikke ønsker.

Idræt er et spændende fag, da det er et bevægelsesfag, mere end det er fagligt.

Ved at indføre flere prøver, rammer vi måske nogle af elevernes andre kompetencer end dansk og matematik. Erfaringen er bl.a. dygtige elever i natur og teknik, idræt osv.

Hvad er alternativet- og hvad vil det betyde?

Det positive er, at eleverne kan sammenligne sig med elever fra folkeskolen, men det negative er, at eleverne føler sig presset. Hvis det er muligt, kan det være en idé at starte langsomt op evt. med indførelse af få fag ad gangen. Tale om karakterer, så det ikke er dem, der styrer.

Bekymring mht. de elever, der ikke magter en fuld prøvepakke, hvilket kan have betydning for, hvilke elever der søger skolen.

Vi skal være skarpe mht. information til optagelsessamtalerne, hvis alle skal omfavne hele prøvepakken. Især hvis skolen ikke må have en eksamensfri klasse.

Er der noget i skolens værdigrundlag, som ikke er foreneligt med fuldprøvepakken!

”at påbegynde en udviklingsproces…” ”Vi tager udgangspunkt i den enkelte elev situation”

​Hold dig opdateret på vores Facebook​

Åbningstider​

Mandag:​

08.15 – 10.30

11.00 – 12.00

Tirsdag og Onsdag:

08.15 – 10.30

11.00 – 13.00​

Torsdag:

08.15 - 10.30

11.00 - 13.00

Fredag:​

08.15 – 10.30

11.00 – 12.00

Alle dage kl. 16.30 - 23.00 omstilles til vagttelefon.

Der kan også i dette tidsrum ringes direkte til vagttelefon på mobil: 2337 1297​

Lidt om os

Hjembæk Efterskole er en efterskole

for unge med læse- stavevanskeligheder og ordblindhed 

Vi har fokus på håndværk og praktiske fag, samt et fokus på tryghed hos den enkelte elev.

​Læs mere om vores værdigrundlag

Kontakt os

Hjembæk Efterskole

Bakkedraget 22, Hjembæk
​4​450 Jyderup

​CVR: 25824237

EAN: 5790 002 725 951

Telefon: 5926 0201 eller 2337 1297

E-mail: hjembaek@hjembaekefterskole.dk

Sikker post: Sendes til digital postkasse via

cvr 25824237