Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Selvevaluering

Selvevaluering - Januar 2019

Følgende afsnit fra skolens værdigrundlag er indføjet i skolens vedtægter og godkendt af
undervisningsministeriet.

 

Værdigrundlag

”Hjembæk Efterskole bygger på en tro på elevernes lyst til at virke, lyst til at opdage og lyst til
at lære. En tro på at eleven kan opleve glæden ved fællesskab, glæden ved at
udvikle sig, glæden ved at lære. Med dette som udgangspunkt har vi en tro på, at
HE kan stimulere elevernes identitetsfølelse og styrke deres oplevelse af
selvværd.
Hjembæk Efterskole sætter den enkelte elevs udvikling i centrum for skolens virke. Vi tager
udgangspunkt i den enkelte elevs situation for – sammen med eleven – at  påbegynde en udviklingsproces, som i lige høj grad sigter mod faglig, social, fysisk og kreativ kvalificering. ”

 

------

 

Ovenstående to afsnit står fint i mål
med, at vi har indledt med at tilbyde fp9 og fp10 dansk, matematik og engelsk.  
Hvordan oplever vi følgende afsnit i værdigrundlaget i vores dagligdag, både på fp9 og 10 og ikke fp
hold?

 

”Undervisningen sigter
først og fremmest mod at kompensere elevernes boglige handicap. Læse- og
skrivetræning står derfor centralt i skemaet, ligesom der gives fornøden plads
til kreativ og kropslig udfoldelse.”

 

Drøftelse:

Hvor er vi i processen i forhold til at bringe mere faglighed ind i undervisning, jf. de nye krav om fp9 og 10 og forberedelse af vores elever til

fp9 og 10 - og til deres videre adgang til ungdomsuddannelserne. Hvilke erfaringer har vi gjort indtil videre?

  • Hvad skal vi blive bedre til, når det handler om at klargøre elever til et fremtidigt

    fp9 og 10 hold?

  • Hvad skal vi blive bedre til, når ”Undervisningen sigter først og fremmest mod
    at kompensere elevernes boglige handicap”?

Følgende punkter blev drøftet:

”Der blev opfordret til, at tale om de tidligere prøver, og tage alle erfaringerne med sig. I dette skoleår ved mine elever at de også skal evalueres til  fp9 og 10 Det er meget positivt med  fp9 og 10.


Vigtigt vi sætter krav. Eleverne skal gøres undervisningsklar. Måske nogle skal
have et år på H.E mere, før de skal på prøve-hold. Måske vi skal være hurtigere
til, at ’skille fårene fra bukkene’. Eleverne skal væk fra
fp9 og 10 , hvis de ikke kan / er klar til at følge med i undervisningen.

Husk at give forældre besked/dialog
hurtigt, hvis det ikke er realistisk, at komme til prøve. Så der kan aftales andre delmål. Vi bør overveje, at bytte elever undervejs, således at 
fp9 og 10 - og ’ikke fp9 og 10-hold’ passer optimalt. Vi bør forsøge, at beholde 8. klasserne i 2 år, således at de kan gå til prøve det andet år. Det er svært, at lære eleverne det

de skal på et år, hvis de ikke på aldersvarende niveau, når de begynder hos os, og der skal ’samles meget op på faglighed’.  Elever på ’ikke ffp9 og 10 ’ skal  forberedes på undervisning på et fp9 og 10 senere.

Både i dansk, matematik og engelsk, er 3 hold tilmeldt prøve. En elev kan melde fra op til senest en uge før prøven, hvis det  bliver aktuelt. Måske flere timer skal afsættes til  fp9 og 10 holdenes undervisning?

Vi bør overveje, om timerne skal fordeles anderledes. Måske  fp9 og 10 - og ’ikke  fp9 og 10’  elever skal have forskelligt skema. Parallelt skema ikke muligt  i alle fag, men måske om  et år.

Måske H.E skal undervise i timer i  stedet for moduler, for at kunne forbedre undervisningen? Flere gav udtryk for, at de var glade for modul-undervisning. Karaktergivningen blev drøftet. Vi giver

karakter på faglighed og på forbedrende hold tænkes også på motivation.”

​Hold dig opdateret på vores Facebook​

Åbningstider​

Mandag og torsdag:​

08.30 – 10.00

10.30 – 12.30

Tirsdag:

08.30 – 10.00

10.30 – 12.30​

Onsdag:

09.00 - 10.00

10.30 - 12.30

Fredag:​

08.30 – 10.00

10.30 – 12.30

Alle dage kl. 17.00 - 23.00 omstilles til vagttelefon.

Der kan også i dette tidsrum ringes direkte til vagttelefon på mobil: 2337 1297​

Lidt om os

Hjembæk Efterskole er en efterskole

for unge med læse- stavevanskeligheder og ordblindhed 

Vi har fokus på håndværk og praktiske fag, samt et fokus på tryghed hos den enkelte elev.

​Læs mere om vores værdigrundlag

Kontakt os

Hjembæk Efterskole

Bakkedraget 22, Hjembæk
​4​450 Jyderup

​CVR: 25824237

Telefon: 5926 0201 eller 2337 1297

E-mail: hjembaek@hjembaekefterskole.dk