Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

​"Hjembæk Efterskole er en efterskole

-for unge med læse- stavevanskeligheder og ordblindhed"​

Selvevaluering

Selvevaluering - Januar 2018

Følgende
afsnit fra skolens værdigrundlag er indføjet i skolens vedtægter og godkendt af
undervisningsministeriet.

 

Værdigrundlag

”Hjembæk Efterskole bygger på en tro på elevernes lyst til at virke, lyst til at opdage og lyst til
at lære. En tro på at eleven kan opleve glæden ved fællesskab, glæden ved at
udvikle sig, glæden ved at lære. Med dette som udgangspunkt har vi en tro på, at
HE kan stimulere elevernes identitetsfølelse og styrke deres oplevelse af
selvværd.
Hjembæk Efterskole sætter den enkelte elevs udvikling i centrum for skolens virke. Vi tager
udgangspunkt i den enkelte elevs situation for – sammen med eleven – at
påbegynde en udviklingsproces, som i lige høj grad sigter mod faglig, social,
fysisk og kreativ kvalificering. ”

 

------

 

Ovenstående to afsnit står fint i mål
med, at vi har indledt med at tilbyde fsa dansk og fsa
matematik: Hvordan oplever vi følgende afsnit i
værdigrundlaget i vores dagligdag, både på fsa og ikke fsa
hold?

 

”Undervisningen sigter
først og fremmest mod at kompensere elevernes boglige handicap. Læse- og
skrivetræning står derfor centralt i skemaet, ligesom der gives fornøden plads
til kreativ og kropslig udfoldelse.”

 

Drøftelse:

Hvor er vi i processen i forhold til at
bringe mere faglighed ind i undervisning, jf. de nye krav om fsa og forberedelse
af vores elever til fsa - og til deres videre adgang til
ungdomsuddannelserne.Hvilke erfaringer har vi gjort indtil
videre?

  • Hvad skal vi blive bedre til, når det
    handler om at klargøre elever til et fremtidigt fsa hold?
  • Hvad skal vi blive bedre til, når
    ”Undervisningen sigter først og fremmest mod
    at kompensere elevernes boglige handicap”?

Følgende punkter blev
drøftet:

”Der blev opfordret til, at tale om de
tidligere prøver, og tage alle erfaringerne med sig. I dette skoleår ved mine
elever at de også skal evalueres til fsa. Det er meget positivt med fsa-hold.
Vigtigt vi sætter krav. Eleverne skal gøres undervisningsklar. Måske nogle skal
have et år på H.E mere, før de skal på prøve-hold. Måske vi skal være hurtigere
til, at ’skille fårene fra bukkene’. Eleverne skal væk fra FSA hold, hvis de
ikke kan / er klar til at følge med i undervisningen.

Husk at give forældre besked/dialog
hurtigt, hvis det ikke er realistisk, at komme til prøve. Så der kan aftales
andre delmål. Vi bør overveje, at bytte elever undervejs, således at fsa- og
’ikke fsa hold’ passer optimalt. Vi bør forsøge, at beholde 8. klasserne i 2 år,
således at de kan gå til prøve det andet år. Det er svært, at lære eleverne det
de skal på et år, hvis de ikke på aldersvarende niveau, når de begynder hos os,
og der skal ’samles meget op på faglighed’.

Elever på ’ikke fsa hold’ skal
forberedes på undervisning på et fsa-hold senere.

Både i dansk og i matematik, er 3 hold
tilmeldt prøve. En elev kan melde fra op til senest en uge før prøven, hvis det
bliver aktuelt. Måske flere timer skal afsættes til fsa holdenes undervisning?
Vi bør overveje, om timerne skal fordeles anderledes. Måske fsa- og ’ikke fsa’
elever skal have forskelligt skema. Parallelt skema ikke muligt nu, men måske om
et år.

Måske H.E skal undervise i timer i
stedet for moduler, for at kunne forbedre undervisningen? Flere gav udtryk for,
at de var glade for modul-undervisning.

Karaktergivningen blev drøftet. Vi giver
karakter på faglighed og på forbedrende hold tænkes også på motivation.”

Seneste nyheder​

​Hjembæk Efterskole

Nu på facebook

Se mere >>

Uddannelsesparathed
​Skoletrivsel og motivation

Læs mere >>

Kontaktoplysninger

Hjembæk Efterskole
Bakkedraget 22
Hjembæk
4450 Jyderup


Telefon:
5926 0201​ / 2337 1297

Send e-mail her >>​

CVR: 25824237
P-nummer: 1008182414