Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

​"Hjembæk Efterskole er en efterskole

-for unge med læse- stavevanskeligheder og ordblindhed"​

Hjembæk Efterskole er godkendt den 13. december 2001 af undervisningsministeriet som et samlet særligt undervisningstilbud til bogligt- og læsesvage unge.

Skolen optager elever som er fyldt 14 år eller har gået otte år i skole. Skolen vil tilgodese den enkelte elevs vanskeligheder gennem tilrettelæggelse af undervisningen såvel i metode som ved indplacering på hold.

Eleven skal have et særligt undervisningsbehov. Der vil blive taget hensyn til ringe selvfølelse, fysiske handicap, modenhed, manglende fantasi, abstraktions- og koncentrationsevne.

På Hjembæk Efterskole er inklusion en vedvarende proces, både i undervisningen og fritiden, der handler om at skabe åbne og udviklingsorienterede (lærings)miljøer, hvor alle elever oplever sig som aktive deltagere i fællesskabet. Et af målene er at alle elever skal ses, anerkendes og værdsættes som de unikke personer der er, og dermed sikres faglig, personlig og social udvikling.

Ved skolestart screenes eleverne i dansk, matematik og engelsk og indplaceres efterfølgende på det niveau, som faglærerne i samråd med eleven skønner, vil være til mest gavn for elevens faglige indlæring. I løbet af skoleåret vil der løbende være mulighed for at skifte til et andet niveau, som faglæreren i samråd med eleven skønnes at være det mest hensigtsmæssige.

Seneste nyheder​

​Hjembæk Efterskole

På facebook

Se mere >>

Uddannelsesparathed
​Skoletrivsel og motivation

Læs mere >>

Kontaktoplysninger

Hjembæk Efterskole
Bakkedraget 22
Hjembæk
4450 Jyderup


Telefon:
5926 0201​ / 2337 1297

Send e-mail her >>​

CVR: 25824237
P-nummer: 1008182414