Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Vejlederfunktionen er knyttet til skolens boglige undervisning og værksteder. Værkstederne fungerer som en ”læreplads” for elever, som søger en praktisk uddannelse. Kombinationen ”prøv det i praksis” virker som en afklaring af interesser og uddannelsesmuligheder.

Skolen prioriterer vejledning højt. Skolen har tre vejledere, som har et godt samarbejde med de lokale uddannelsesinstitutioner. Vejledningsprocessen skaber muligheder for, at elevernes evner, kompetencer og holdninger og eleven bliver bevidst om forhold af betydning for deres karrierevalg, så de styrkes i at tilrettelægge livsforløb og træffe reflekterede valg.

Vejledning på skolen tager udgangspunkt i individet og er en proces, der har til formål at gøre alle unge livsduelige, uddannelsesparate og i stand til at træffe kompetente valg for fremtiden. I forhold til vores målgruppe påbegyndes vejledningsprocessen meget tidligt i skoleåret. Skolen sender hvert år en gruppe elever i brobygning i forhold til uddannelses afklaring, primært på erhvervsuddannelserne. Brobygningen aftales hvert år medio december med uddannelsesstederne.

Alle elever skal individuelt i løbet af skoleåret have mindst 2 samtaler med vejlederen. Desuden ved forældremøderne 2 gange årligt, kan elever/forældre få en samtale med vejlederen. Forældre er altid velkomne til skoleåret igennem at kontakte vejlederen for besvarelse af uddannelsesrelevante spørgsmål. Skolevejlederen hjælper eleven og forældrene med at tilmelde eleven til den ungdomsdannelse, som eleven ønsker, samt færdiggør elevens uddannelsesplan på optagelse.dk

Skolevejledningen planlægger og indkalder elev og forældre til vejledningssamtaler med henblik på uddannelsesvalg. Skolens andre lærere medvirker i bedømmelsen om eleven er uddannelsesparat.

Elever som ikke har interesse i håndværk og andre praktiske fag, er det elevens egne ønsker og almene boglige standpunkt, som er udgangspunktet for vejledningen.

​Hold dig opdateret på vores Facebook​

Åbningstider​

Mandag:​

08.15 – 10.30

11.00 – 12.00

Tirsdag og Onsdag:

08.15 – 10.30

11.00 – 13.00​

Torsdag:

08.15 - 10.30

11.00 - 13.00

Fredag:​

08.15 – 10.30

11.00 – 12.00

Alle dage kl. 16.30 - 23.00 omstilles til vagttelefon.

Der kan også i dette tidsrum ringes direkte til vagttelefon på mobil: 2337 1297​

Lidt om os

Hjembæk Efterskole er en efterskole

for unge med læse- stavevanskeligheder og ordblindhed 

Vi har fokus på håndværk og praktiske fag, samt et fokus på tryghed hos den enkelte elev.

​Læs mere om vores værdigrundlag

Kontakt os

Hjembæk Efterskole

Bakkedraget 22, Hjembæk
​4​450 Jyderup

​CVR: 25824237

EAN: 5790 002 725 951

Telefon: 5926 0201 eller 2337 1297

E-mail: hjembaek@hjembaekefterskole.dk

Sikker post: Sendes til digital postkasse via

cvr 25824237