Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

​"Hjembæk Efterskole er en efterskole

-for unge med læse- stavevanskeligheder og ordblindhed"​

Vejlederfunktionen er knyttet til skolens boglige undervisning og værksteder. Værkstederne fungerer som en ”læreplads” for elever, som søger en praktisk uddannelse. Kombinationen ”prøv det i praksis” virker som en afklaring af interesser og uddannelsesmuligheder.

Skolen prioriterer vejledning højt. Skolen har tre vejledere, som har et godt samarbejde med de lokale uddannelsesinstitutioner. Vejledningsprocessen skaber muligheder for, at elevernes evner, kompetencer og holdninger og eleven bliver bevidst om forhold af betydning for deres karrierevalg, så de styrkes i at tilrettelægge livsforløb og træffe reflekterede valg.

Vejledning på skolen tager udgangspunkt i individet og er en proces, der har til formål at gøre alle unge livsduelige, uddannelsesparate og i stand til at træffe kompetente valg for fremtiden. I forhold til vores målgruppe påbegyndes vejledningsprocessen meget tidligt i skoleåret. Skolen sender hvert år en gruppe elever i brobygning i forhold til uddannelses afklaring, primært på erhvervsuddannelserne. Brobygningen aftales hvert år medio december med uddannelsesstederne.

Alle elever skal individuelt i løbet af skoleåret have mindst 2 samtaler med vejlederen. Desuden ved forældremøderne 2 gange årligt, kan elever/forældre få en samtale med vejlederen. Forældre er altid velkomne til skoleåret igennem at kontakte vejlederen for besvarelse af uddannelsesrelevante spørgsmål. Skolevejlederen hjælper eleven og forældrene med at tilmelde eleven til den ungdomsdannelse, som eleven ønsker, samt færdiggør elevens uddannelsesplan på optagelse.dk

Skolevejledningen planlægger og indkalder elev og forældre til vejledningssamtaler med henblik på uddannelsesvalg. Skolens andre lærere medvirker i bedømmelsen om eleven er uddannelsesparat.

Elever som ikke har interesse i håndværk og andre praktiske fag, er det elevens egne ønsker og almene boglige standpunkt, som er udgangspunktet for vejledningen.

Seneste nyheder​

​Hjembæk Efterskole

På facebook

Se mere >>

Uddannelsesparathed
​Skoletrivsel og motivation

Læs mere >>

Kontaktoplysninger

Hjembæk Efterskole
Bakkedraget 22
Hjembæk
4450 Jyderup


Telefon:
5926 0201​ / 2337 1297

Send e-mail her >>​

CVR: 25824237
P-nummer: 1008182414