Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Profil​

Hjembæk Efterskole er en efterskole - for unge med læse- stavevanskeligheder og ordblindhed.

Skolens første elevhold begyndte i august 2002.​

Ifølge skolens vedtægter, som blev godkendt på den stiftende generalforsamling den 2. august 1998, er det skolens formål at tilbyde undervisning for læsesvage elever, på grundlag af de Grundtvig / Koldske skoleprincipper, og samværet følger skolens værdigrundlag. Skolen vil arbejde for den enkelte elevs personlige udvikling.

Undervisningen vil tilgodese elevens egne ressourcer og interesser.

Tryghed for den enkelte elev bygger derfor ikke på begrænsninger men på muligheder.

Hjembæk Efterskoles formål

Det er skolens formål at drive efterskole på det Grundtvig/Koldske skole- og menneskesyn. Det vil sige, at åbenhed, frisind og fællesskab er vigtige for samværet.

Skolen henvender sig til læsesvage unge, der har problemer med bogligindlæring. Skolen lægger vægt på boglig undervisning og tilbyder tillige undervisning i idræt, praktiske og musiske fag.

Elevgruppen

Skolen har plads til 78 elever som er fyldt 14 år eller har gået otte år i skole. Skolen vil tilgodese den enkelte elevs vanskeligheder gennem tilrettelæggelse af undervisningen såvel i metode som ved indplacering i hold af forskellige størrelser.

Eleven skal have et særligt undervisningsbehov. Der vil blive taget hensyn til ringe selvfølelse, fysiske handicap, modenhed, manglende fantasi, abstraktions- og koncentrationsevne.

Pædagogisk målsætning

Det er et væsentligt mål at skabe trygge rammer, hvor den enkelte elev kan udvikle sin personlighed og identitet.

Derfor ydes en særlig indsats for at skabe et ligeværdigt miljø, der giver mulighed for at indgå venskaber og positive oplevelser.

Eleverne bliver præsenteret for et samvær med andre unge og medarbejdere, der viser interesse og hensynsfuldhed, men også stiller krav til den enkelte elevs indsats og initiativ i fællesskabet.

Skoleopholdet skal danne ramme om en begyndende bevidsthed, om egnethed til fremtidig valg af uddannelse og livsbane.

Målet kan således beskrives i følgende overskrifter:

  • at forøge den enkelte elevs viden og erfaringer
  • at udvikle selvstændighed, selvtillid og selvværd
  • at udvikle ansvarlighed over for sig selv og andre
  • at eleven forholder sig til sin egen fremtid

​Hold dig opdateret på vores Facebook​

Åbningstider​

Mandag:​

08.15 – 10.30

11.00 – 12.00

Tirsdag og Onsdag:

08.15 – 10.30

11.00 – 13.00​

Torsdag:

08.15 - 10.30

11.00 - 13.00

Fredag:​

08.15 – 10.30

11.00 – 12.00

Alle dage kl. 16.30 - 23.00 omstilles til vagttelefon.

Der kan også i dette tidsrum ringes direkte til vagttelefon på mobil: 2337 1297​

Lidt om os

Hjembæk Efterskole er en efterskole

for unge med læse- stavevanskeligheder og ordblindhed 

Vi har fokus på håndværk og praktiske fag, samt et fokus på tryghed hos den enkelte elev.

​Læs mere om vores værdigrundlag

Kontakt os

Hjembæk Efterskole

Bakkedraget 22, Hjembæk
​4​450 Jyderup

​CVR: 25824237

EAN: 5790 002 725 951

Telefon: 5926 0201 eller 2337 1297

E-mail: hjembaek@hjembaekefterskole.dk

Sikker post: Sendes til digital postkasse via

cvr 25824237