Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

​"Hjembæk Efterskole er en efterskole

-for unge med læse- stavevanskeligheder og ordblindhed"​

Undervisning​

Indlæring af basisfærdigheder og kreativitet veksler i undervisningen. De boglige fag er placeret alle ugens fem dage, fortrinsvis om formiddagen.

I dansk vil der være små hold. Eleven skal aktiv deltage i skolens undervisning, i modsat fald kan skolen opsige opholdet.

Der undervises i:

 • dansk​
 • matematik​
 • engelsk​
 • edb/IT​
 • idræt og friluftsliv​
 • billedkunst og håndarbejde​
 • musik og sang​
 • samfundsfag, historie og religion​
 • naturfag​
 • værkstedsfag​
 • køkken

Endvidere tilbydes ekskursioner og lejrskole, som der ikke betales ekstra for.

Eleverne deles i hold, hvor der tages hensyn til den enkeltes evner og behov.

Der tilbydes afgangsprøver i fp9 og fp10 i dansk, matematik og engelsk.

Undervisningen er struktureret således:

Den boglig undervisning er primært placeret fra kl. 8.15 til 12.30.

Samlet giver det 20 lektioner pr. uge.

Ugentlig fordeles fagene med:

 • 14 lektioner i dansk.​
 • 4 lektioner i matematik​
 • 2 lektioner i engelsk

De praktiske og kreative fag er primært placeret om eftermiddagen.

Der oprettes lejlighedsvis midlertidige hold som kan forskyde tidsrammen for de enkelte fag.​

Seneste nyheder​

​Hjembæk Efterskole

På facebook

Se mere >>

Uddannelsesparathed
​Skoletrivsel og motivation

Læs mere >>

Kontaktoplysninger

Hjembæk Efterskole
Bakkedraget 22
Hjembæk
4450 Jyderup


Telefon:
5926 0201​ / 2337 1297

Send e-mail her >>​

CVR: 25824237
P-nummer: 1008182414