Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

​"Hjembæk Efterskole er en efterskole

-for unge med læse- stavevanskeligheder og ordblindhed"​

Mobbepolitik

Man kan drille og man kan mobbe. Det er vigtigt at skelne mellem de to begreber, da man ellers kan komme til at bagatellisere eller overdramatisere sociale begivenheder blandt de unge. Mobning er en gruppes systematiske forfølgelse eller udelukkelse af en enkelt person, på et sted, hvor denne person er ”tvunget” til at opholde sig.

Mobning kan kendetegnes ved:

-​Det er et gruppefænomen

-​Et mønster der gentager sig over tid (systematisk)

-​Formerne kan være aktive ved synlig forfølgelse

-​Eller passive ved den mere tavse udelukkelse

-​Mobning sker ofte på et sted, som offeret ikke kan forlade

Hvis en elev føler sig mobbet, er det vigtigt at tage det alvorligt.

Mobning er ødelæggende for børns livsglæde, selvværd og sundhed. Mobning er moralsk forkvaklende. Den rykker ved grænserne for adfærd. Det er ikke kun den mobbede og mobberen der rammes. Mobning påvirker både selvforståelsen, moralen og den sociale identitet hos alle elever i en klasse. Bl.a. derfor vil vi ikke acceptere mobning på Hjembæk Efterskole.

Vores mål er, at alle skal kunne trives. Trivsel er, når der i læringssituationen og øvrigt samvær på skolen er gensidig interesse, glæde og respekt. Trivsel er ikke statisk, men en proces som til stadighed er i bevægelse.

Konflikter kan ikke undgås, når mange forskellige mennesker skal leve sammen. En

konflikt er en uoverensstemmelse, der indebærer spændinger i og mellem mennesker. Det handler om at få opbygget nogle redskaber til at løse konflikterne, så de involverede kommer bedst muligt igennem dem.

Seneste nyheder​

​Hjembæk Efterskole

På facebook

Se mere >>

Uddannelsesparathed
​Skoletrivsel og motivation

Læs mere >>

Kontaktoplysninger

Hjembæk Efterskole
Bakkedraget 22
Hjembæk
4450 Jyderup


Telefon:
5926 0201​ / 2337 1297

Send e-mail her >>​

CVR: 25824237
P-nummer: 1008182414