Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Mobbepolitik

Man kan drille og man kan mobbe. Det er vigtigt at skelne mellem de to begreber, da man ellers kan komme til at bagatellisere eller overdramatisere sociale begivenheder blandt de unge. Mobning er en gruppes systematiske forfølgelse eller udelukkelse af en enkelt person, på et sted, hvor denne person er ”tvunget” til at opholde sig.

Mobning kan kendetegnes ved:

-​Det er et gruppefænomen

-​Et mønster der gentager sig over tid (systematisk)

-​Formerne kan være aktive ved synlig forfølgelse

-​Eller passive ved den mere tavse udelukkelse

-​Mobning sker ofte på et sted, som offeret ikke kan forlade

Hvis en elev føler sig mobbet, er det vigtigt at tage det alvorligt.

Mobning er ødelæggende for børns livsglæde, selvværd og sundhed. Mobning er moralsk forkvaklende. Den rykker ved grænserne for adfærd. Det er ikke kun den mobbede og mobberen der rammes. Mobning påvirker både selvforståelsen, moralen og den sociale identitet hos alle elever i en klasse. Bl.a. derfor vil vi ikke acceptere mobning på Hjembæk Efterskole.

Vores mål er, at alle skal kunne trives. Trivsel er, når der i læringssituationen og øvrigt samvær på skolen er gensidig interesse, glæde og respekt. Trivsel er ikke statisk, men en proces som til stadighed er i bevægelse.

Konflikter kan ikke undgås, når mange forskellige mennesker skal leve sammen. En

konflikt er en uoverensstemmelse, der indebærer spændinger i og mellem mennesker. Det handler om at få opbygget nogle redskaber til at løse konflikterne, så de involverede kommer bedst muligt igennem dem.

​Hold dig opdateret på vores Facebook​

Åbningstider​

Mandag:​

08.15 – 10.30

11.00 – 12.00

Tirsdag og Onsdag:

08.15 – 10.30

11.00 – 13.00​

Torsdag:

08.15 - 10.30

11.00 - 13.00

Fredag:​

08.15 – 10.30

11.00 – 12.00

Alle dage kl. 16.30 - 23.00 omstilles til vagttelefon.

Der kan også i dette tidsrum ringes direkte til vagttelefon på mobil: 2337 1297​

Lidt om os

Hjembæk Efterskole er en efterskole

for unge med læse- stavevanskeligheder og ordblindhed 

Vi har fokus på håndværk og praktiske fag, samt et fokus på tryghed hos den enkelte elev.

​Læs mere om vores værdigrundlag

Kontakt os

Hjembæk Efterskole

Bakkedraget 22, Hjembæk
​4​450 Jyderup

​CVR: 25824237

EAN: 5790 002 725 951

Telefon: 5926 0201 eller 2337 1297

E-mail: hjembaek@hjembaekefterskole.dk

Sikker post: Sendes til digital postkasse via

cvr 25824237