Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

​"Hjembæk Efterskole er en efterskole

-for unge med læse- stavevanskeligheder og ordblindhed"​

Undervisningsmiljøvurdering

Konklusion

Miljøundersøgelsen bygger på DCUM spørgeskema den 31. august 2017.

Undersøgelsen viser, at der er generelt tilfredshed på Hjembæk Efterskole - jf. de adspurgte områder.

Primo 2017 påbegyndte skolen sit nybyggeri. Byggeriet er her i efteråret 2017 ved at tage sin afslutning. De 1200 nye m2 kommer bl.a. indeholde en sportshal og seks klasseværelser, samt fitness og lokale til kreative aktiviteter.

Et af fokusområderne i spørgeundersøgelsen var belysning i klasserne, hvor der var mindre tilfredshed med dette. I den nye bygning vil der være intelligente lysstyringsmoduler, som selv tilpasser belysning i klasserne, afhængigt af lysindfald fra udendørsområderne.

Et andet fokusområde var udskiftning af luft i lokalerne. I forbindelse med opførsel af den nye bygning bliver der etableret et ventilationssystem, som er tilpasset forskrifter om ventilation og udluftning i undervisningslokaler.

Omkring tilfredshed om interaktive IT-læringstavler, vil der i den nye bygning blive opsat smartboards, som skal bruges i forhold til at støtte eleverne i deres læring i læsning og stavning.

Indsatsområderne i skoleåret 2017/18 omhandlede en fortsat udvidelse af fritidsaktiviteter i skolens nye hal og fitnessområde, samt flere kreative fritidsmuligheder for både piger og drenge. Desuden skal skolens Bocart tilbud genetableres, når byggeprojektet afsluttes ultimo 2017, så denne undervisningsaktivitet igen kan tilbyde fra det sene forår i 2018.

Skolen har en mobbepolitik, som er synlig på hjemmesiden. I 2017/18 har skolen igen valgt, at have temadage omkring trivsel og mobning, samtidig med at der bruges morgensamlinger på emnet. Desuden vil elevrådet i skoleåret 2017/18 evaluere skolens mobbepolitik for af få den ajourført. Ungdomsgenerationen udvikler sig hele tiden, derfor må skolens mobbepolitik følge med denne udvikling.

Generelt er der meget stor tilfredshed blandt eleverne, selvom det er ældre bygninger. Skolens værksted, køkken og udendørsarealer er der stort set tilfredshed blandt størstedelen af spørgeskemaerne.

 

Seneste nyheder​

​Hjembæk Efterskole

Nu på facebook

Se mere >>

Uddannelsesparathed
​Skoletrivsel og motivation

Læs mere >>

Kontaktoplysninger

Hjembæk Efterskole
Bakkedraget 22
Hjembæk
4450 Jyderup


Telefon:
5926 0201​ / 2337 1297

Send e-mail her >>​

CVR: 25824237
P-nummer: 1008182414