Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

​"Hjembæk Efterskole er en efterskole

-for unge med læse- stavevanskeligheder og ordblindhed"​

Hjembæk Efterskole tilbyder 9. klasses-prøve og 10. klasses-prøve i dansk, matematik og engelsk. (folkeskolens afgangsprøve).


​Jf. folketinget vedtog i juni 2015 en ændring af forsøgsbestemmelsen i lov om efterskoler og frie fagskoler, der gør det muligt for efterskoler og frie fagskoler, der er godkendt med et samlet særligt undervisningstilbud, at iværksætte forsøg, der går ud på at tilbyde elever, at de alene behøver at aflægge folkeskolens 9. -klasseprøver i fagene dansk, matematik og engelsk.

Skolens elever er fritaget for at gå op til 9. klasses-prøve i fuldt omfang og en del går slet ikke op - på grund af deres indlæringsmæssige vanskeligheder. Bl.a. ved forældre- og optagelsessamtaler, taler lærerne med elev og forældre om hvilke mål den enkelte elev har vedrørende folkeskolens prøver i dansk, matematik og engelsk. Alle undervisningsfag er beskrevet i del 2 i indholdsplanen.

Seneste nyheder​

​Hjembæk Efterskole

På facebook

Se mere >>

Uddannelsesparathed
​Skoletrivsel og motivation

Læs mere >>

Kontaktoplysninger

Hjembæk Efterskole
Bakkedraget 22
Hjembæk
4450 Jyderup


Telefon:
5926 0201​ / 2337 1297

Send e-mail her >>​

CVR: 25824237
P-nummer: 1008182414