Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Værdigrundlag

Trivsel

Hjembæk Efterskole bygger på en tro på elevernes lyst til at virke, lyst til
at opdage og lyst til at lære. En tro på at eleven kan opleve glæden ved
fællesskab, glæden ved at udvikle sig, glæden ved at lære. Med dette som
udgangspunkt har vi en tro på, at HE kan stimulere elevernes identitetsfølelse
og styrke deres oplevelse af selvværd.

Hjembæk Efterskole sætter den enkelte elevs udvikling i centrum for skolens
virke. Vi tager udgangspunkt i den enkelte elevs situation for – sammen med
eleven – at påbegynde en udviklingsproces, som i lige høj grad sigter mod
faglig, social, fysisk og kreativ kvalificering.

Eventuelle konflikter tages omgående op i en åben drøftelse mellem
forstander, personale, den enkelte elev og dennes forældre. Hjembæk Efterskole
giver eleverne et medansvar for fællesskabet og de fælles opgaver, ligesom
eleverne inddrages i beslutningerne om dagliglivets aktiviteter, opgaver og
pligter.

Undervisning

Undervisningen sigter først og fremmest mod at kompensere elevernes boglige
handicap. Læse- og skrivetræning står derfor centralt i skemaet, ligesom der
gives fornøden plads til kreativ og kropslig udfoldelse.

Forstander og lærere møder eleverne med venlighed, åbenhed, kompetence og
ligeværdighed.

Det er derfor ubetinget nødvendigt, at der hersker et godt og tillidsfuldt
samarbejde mellem de ansatte, således at dette kan tjene som eksemplarisk model
for eleverne.

Det daglige arbejde tilrettelægges på en sådan måde, at eleverne får indblik
og erfaring i at være medspillere i det nære samfund og lyst til at blive
medspillere i det store samfund.

Skolens rammer

Rammerne om arbejdet på Hjembæk Efterskole skal være præget af tryghed,
venlighed, tillid, åbenhed, lyst og dynamik, men også af enkle og klare regler,
synlige og forståelige konsekvenser ved regelbrud og præcise kommunikationsveje
mellem elever og ansatte samt mellem ansatte indbyrdes.

Hjembæk Efterskoles fysiske rammer skal være smukke, funktionelle, renlige og
hygiejniske, således at eleverne oplever trygheden i æstetisk
funktionalisme.

Bestyrelsen har besluttet at den årlige selvevaluering foretages i januar
måned, for aktiviteten i det afsluttende kalenderår. Evalueringen foretages med
udgangspunkt i vedtægternes beskrivelse af værdigrundlag samt dette papirs
beskrivelse af formål og praksis.

​Hold dig opdateret på vores Facebook​

Åbningstider​

Mandag:​

08.15 – 10.30

11.00 – 12.00

Tirsdag og Onsdag:

08.15 – 10.30

11.00 – 13.00​

Torsdag:

08.15 - 10.30

11.00 - 13.00

Fredag:​

08.15 – 10.30

11.00 – 12.00

Alle dage kl. 16.30 - 23.00 omstilles til vagttelefon.

Der kan også i dette tidsrum ringes direkte til vagttelefon på mobil: 2337 1297​

Lidt om os

Hjembæk Efterskole er en efterskole

for unge med læse- stavevanskeligheder og ordblindhed 

Vi har fokus på håndværk og praktiske fag, samt et fokus på tryghed hos den enkelte elev.

​Læs mere om vores værdigrundlag

Kontakt os

Hjembæk Efterskole

Bakkedraget 22, Hjembæk
​4​450 Jyderup

​CVR: 25824237

EAN: 5790 002 725 951

Telefon: 5926 0201 eller 2337 1297

E-mail: hjembaek@hjembaekefterskole.dk

Sikker post: Sendes til digital postkasse via

cvr 25824237