Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

​"Hjembæk Efterskole er en efterskole

-for unge med læse- stavevanskeligheder og ordblindhed"​

Fællestime

Fællestime er for alle elever.  Emnerne tages fra dagligdagens begivenheder,
spørgsmål som har elevernes interesse bliver drøftet og eleverne kan selv rejse
sager, som de ønsker forklaret eller drøftet.

Fælles for temadage og fællestimerne er ønsket om, at højne elevernes almene
viden og dannelse.

Seneste nyheder​

​Hjembæk Efterskole

På facebook

Se mere >>

Uddannelsesparathed
​Skoletrivsel og motivation

Læs mere >>

Kontaktoplysninger

Hjembæk Efterskole
Bakkedraget 22
Hjembæk
4450 Jyderup


Telefon:
5926 0201​ / 2337 1297

Send e-mail her >>​

CVR: 25824237
P-nummer: 1008182414