Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

​"Hjembæk Efterskole er en efterskole

-for unge med læse- stavevanskeligheder og ordblindhed"​

Undervisningsmiljøvurdering

Konklusion

Miljøundersøgelsen

Miljøundersøgelsen bygger på DCUM spørgeskema den 30. august 2016.

Undersøgelsen viser, at der er tilfredshed på Hjembæk Efterskole - ud fra de adspurgte områder.

Generelt er der meget stor tilfredshed blandt eleverne, selvom det er ældre bygninger. Skolens værksted, køkken og udendørsarealer er der stort set tilfredshed blandt alle indsamlet spørgeskemaer.

Primo 2017 påbegynder skolen sit nybyggeri. Byggeriet omfatter opførelse af bygning til undervisning og motionsaktiviteter. Bygningen skal bestå af et undervisningsafsnit med syv undervisningslokaler og grupperum til individuelt ordblindeundervisning. Idrætsafsnittet skal bestå af en gymnastiksal og motionsrum. Det samlede etageareal er 1.200 m2, som kommer til at indeholde nye gode tidssvarende undervisningsfaciliteter.

I den forbindelse vil der komme ny belysning i klasserne. Skolen påtænker at igangsætte et forsøgsprojekt i et klasselokale, hvor vi vil etablere en anderledes ”bedre” belysning. Dette forsøgsprojekt skal indarbejdes i skolens planer om at bygge nye moderne undervisningsklasser. Skolen har i 2015 og forår 2016 installere en bedre lektier belysning på elevernes værelser.

Et fokusområde er omkring de æstetiske rammer, her ønsker både elever og medarbejdere mere udsmykning, og vi har derfor nedsat et udvalg som i den kommende tid skal prøve at finde ud af, hvordan skolen kan og skal udsmykkes.​

Indsatsområderne i skoleåret 2016/17 omhandlede en udvidelse af fritidsaktiviteter på udendørsområderne, samt bedre motions muligheder. Denne mulighed bliver aktuel, når skolen nye motionsrum og hal er færdig bygget ultimo 2017. Desuden er der fortsat fokus på en opkvalificering af skolens vejledning til videre ungdoms- og erhvervsuddannelser.

Skolen har en mobbepolitik, som er synlig på vores hjemmeside. I 2016/17 har vi igen valgt, at have temadage omkring trivsel og mobning samtidig med, at der også bruges flere morgensamlinger på emnet.

 

Seneste nyheder​

​Hjembæk Efterskole

Nu på facebook

Se mere >>

Uddannelsesparathed
​Skoletrivsel og motivation

Læs mere >>

Kontaktoplysninger

Hjembæk Efterskole
Bakkedraget 22
Hjembæk
4450 Jyderup


Telefon:
5926 0201​ / 2337 1297

Send e-mail her >>​

CVR: 25824237
P-nummer: 1008182414