Hjembæk Efterskoles formål

Det er skolens formål at drive efterskole på det Grundtvig/Koldske skole- og menneskesyn.


Det vil sige, at åbenhed, frisind og fællesskab er vigtige for samværet.


Skolen henvender sig til læsesvage unge, der har problemer med boglig indlæring.


Skolen lægger vægt på boglig undervisning og tilbyder tillige undervisning i idræt, praktiske og musiske fag.

 

Elevgruppen

Skolen har plads til 60 elever som er fyldt 14 år eller har gået otte år i skole. Skolen vil tilgodese den enkelte elevs vanskeligheder gennem tilrettelæggelse af undervisningen såvel i metode som ved indplacering i hold af forskellige størrelser.

 

Eleven skal have et særligt undervisningsbehov. Der vil blive taget hensyn til ringe selvfølelse, fysiske handicap, modenhed, manglende fantasi, abstraktions- og koncentrationsevne.

 

 

Pædagogisk målsætning

Det er et væsentligt mål at skabe trygge rammer, hvor den enkelte elev kan udvikle sin personlighed og identitet.

 

Derfor ydes en særlig indsats for at skabe et ligeværdigt miljø, der giver mulighed for at indgå venskaber og positive oplevelser.

 

Eleverne bliver præsenteret for et samvær med andre unge og medarbejdere, der viser interesse og hensynsfuldhed, men også stiller krav til den enkelte elevs indsats og initiativ i fællesskabet.

 

Skoleopholdet skal danne ramme om en begyndende bevidsthed, om egnethed til fremtidig valg af uddannelse og livsbane.

 

Målet kan således beskrives i følgende overskrifter:

  • at forøge den enkelte elevs viden og erfaringer.

  • at udvikle selvstændighed, selvtillid og selvværd.

  • at udvikle ansvarlighed over for sig selv og andre.

  • at eleven forholder sig til sin egen fremtid.

Kontaktinformationer

 

 

Adresse & kort

 

Bakkedraget 22, Hjembæk

4450 Jyderup

Tlf. 59 26 02 01

Seneste nyheder

 

 

Hjembæk Efterskole 

Nu på facebook

Se mere

 

Uddannelsesparathed, skoletrivsel og motivation

Læs mere

 

I skoleåret  2014/15 tilbyder vi 9. klasses-prøve i dansk og matematik. (folkeskolens afgangsprøve)

 

 

 

 

 

Indtast dine oplysninger

Se kort
Brugernavn:
Adgangskode:
»  Profil  »   Formål
Til forside
Facebook
Kontakt
Sitemap

"Hjembæk Efterskole er en efterskole

-for unge med læse- stavevanskeligheder og ordblindhed"

Bakkedraget 22, Hjembæk     4450 Jyderup     Tlf. 59 26 02 01